• 2828-2830 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
    วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • 063-994-1642
    aek_pisit@hotmail.com
about-image

ประวัติบริษัท

เริ่มต้นจากการทำงานและประสบการณ์ในโรงงาน การเป็นผู้บริหารจัดการ วางแผนและสั่งงานพนักงาน อาศัยพื้นฐานธุรกิจค้าไม้ของครอบครัว ผันตัวมาเป็นผู้รับเหมาอิสระ จัดตั้งทีมช่าง โดยการคัดเลือกเฉพาะช่างที่มีฝีมือ และมีจรรยาบรรณในการทำงาน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
เริ่มต้นจากงานหลังคา รับเหมาช่วงงานจากบริษัทอื่นกว่า 6 ปี
จัดตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เอกพิสิฐ จำกัด มุ่งพัฒนาสู่การบริการด้านหลังคาแบบครบวงจร


ทีมบริการงานช่าง โดย บริษัท เอกพิสิฐ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 2828-2830 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เลขทะเบียนนิติบุคคล 010 555 311 3104


บริการลูกค้าได้แบบครบวงจรในเรื่องหลังคา ตัดปัญหาความวุ่นวายในการมุงหลังคาใหม่ ความเสียหายของทรัพย์สินจากการรื้อหลังคา หรือความเสียหายจากผู้รับเหมาไม่ได้มาตรฐาน ทำงานล่าช้าและละทิ้งงาน


ทางบริษัทฯ บริการลูกค้าด้วยทีมงานคุณภาพ มากประสบการณ์ ทำงานรวดเร็ว ส่งมอบได้ตามกำหนด แบบมืออาชีพ มีการรับประกันผลงานแบบเป็นรูปธรรม


ปัจจุปันทางบริษัทฯ ได้เปิดเว็บไซต์บริการ งานแก้ปัญหา รื้อเปลี่ยน ซ่อมแซมหลังคาบ้าน    www.aekpisit.com       Facebook/aek.pisit.9    เพื่อตอบสนองไลฟสไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
โดยให้บริการคำปรึกษา ประมาณราคา งานซ่อมแซมบ้านผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดิย และมีโครงการในการพัฒนาสู่ศูนย์บริการซ่อมแซมบ้านแบบครบวงจร ซ่อมหลังคา พ่นสีหลังคา พ่นสีกันร้อน เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา รับเหมาต่อเติมบ้าน อาคาร โรงงานในอนาคต

Good quality we care.

ปรัชญาการทำงาน

D=Development  มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
E=Endurance  อดทนต่อความยากลำบาก
V=Vision  มีวิสัยทัศน์
E=Energetic  เปี่ยมด้วยพลัง
L=Love  รักงานที่ทำ
O=Organizing  จัดการแบบเป็นระบบ
P=Positive Thinking  คิดเชิงบวก

choose-image