• 2828-2830 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
    วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • 02-912-0594
    aek_pisit@hotmail.com
about-image

ประวัติบริษัท

เริ่มต้นจากการทำงานและประสบการณ์ในโรงงาน การเป็นผู้บริหารจัดการ วางแผนและสั่งงานพนักงาน อาศัยพื้นฐานธุรกิจค้าไม้ของครอบครัว ผันตัวมาเป็นผู้รับเหมาอิสระ จัดตั้งทีมช่าง โดยการคัดเลือกเฉพาะช่างที่มีฝีมือ และมีจรรยาบรรณในการทำงาน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
เริ่มต้นจากงานหลังคา รับเหมาช่วงงานจากบริษัทอื่นมากว่า 6 ปี
จัดตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เอกพิสิฐ จำกัด มุ่งพัฒนาสู่การบริการด้านหลังคาแบบครบวงจร


ทีมบริการงานช่าง โดย บริษัท เอกพิสิฐ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 2828-2830 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เลขทะเบียนนิติบุคคล 010 555 311 3104


บริการลูกค้าได้แบบครบวงจรในเรื่องหลังคา ตัดปัญหาความวุ่นวายในการมุงหลังคาใหม่ ความเสียหายของทรัพย์สินจากการรื้อหลังคา หรือความเสียหายจากผู้รับเหมาไม่ได้มาตรฐาน ทำงานล่าช้าและละทิ้งงาน


ทางบริษัทฯ บริการลูกค้าด้วยทีมงานคุณภาพ มากประสบการณ์ ทำงานรวดเร็ว ส่งมอบได้ตามกำหนด แบบมืออาชีพ มีการรับประกันผลงานแบบเป็นรูปธรรม


ปัจจุปันทางบริษัทฯ ได้เปิดเว็บไซต์บริการ งานแก้ปัญหา รื้อเปลี่ยน ซ่อมแซมหลังคาบ้าน    www.aekpisit.com    และเว็บไซต์    www.aekpisitroof.com    เพื่อตอบสนองไลฟสไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
โดยให้บริการคำปรึกษา ประมาณราคา งานซ่อมแซมบ้าน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และมีโครงการในการพัฒนาสู่ศูนย์บริการซ่อมแซมบ้านแบบครบวงจร ซ่อมหลังคา พ่นสีหลังคา พ่นสีกันร้อน เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา รับเหมาต่อเติมบ้าน อาคาร โรงงานในอนาคต

Good quality we care.

ปรัชญาการทำงาน

D=Development  มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
E=Endurance  อดทนต่อความยากลำบาก
V=Vision  มีวิสัยทัศน์
E=Energetic  เปี่ยมด้วยพลัง
L=Love  รักงานที่ทำ
O=Organizing  จัดการแบบเป็นระบบ
P=Positive Thinking  คิดเชิงบวก

choose-image