• 2828-2830 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
    วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • 02-912-0594
    aek_pisit@hotmail.com
งานลอกกันซึมเดิม
ทากันซึมดาดฟ้าอาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
สาขาสะพานกรุงธน

งานลอกกันซึมเดิม เทปูนปรับระดับและทากันซึมใหม่
ดาดฟ้าอาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาสะพานกรุงธน