• 2828-2830 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
    วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • 02-912-0594
    aek_pisit@hotmail.com
การรับประกันงานซ่อมหลังคา

การรับประกันงานซ่อมหลังคา กันรั่วกันซึม


การรับประกันงานกันซึม ขึ้นอยู่กับชนิดของหลังคาและโครงสร้าง รวมถึงอายุการใช้งานของอาคารเดิม


หลังคากระเบื้องโมเนีย ส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวและมุงทาวน์เฮ้าส์ส่วนหน้าบ้าน แผ่นกระเบื้องหนาแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน แต่มักมีปัญหาตามแนวสันตะเข้ เมื่อมีอายุเฉลี่ยประมาณ 10 ปี หากโชคร้ายเจอช่างหรือโครงการไม่ได้มาตรฐาน อาจจะมีีปัญหาตั้งแต่ปีแรกๆที่เข้าอยู่ งานรับประกัน 1-3 ปี


ดาดฟ้าคอนกรีต เช่นอาคารพาณิชย์ทั่วไป ช่างฝีมือดีๆหาได้ยากขึ้น ยิ่งปัจจุปันมีการใช้พื้นสำเร็จรูปมากขึ้น หากช่างไม่เข้าใจการติดตั้งงาน อาจจะมีปัญหาตั้งแต่เข้าอยู่ งานประเภทนี้รับประกัน 3-5 ปี ขึ้นกับสภาพปูนและโครงสร้าง แต่ควรระวังปัญหาโครงสร้างทรุดตัว ซึ่งไม่อยู่ในรับประกัน


หลังคากระเบื้องซิเมนท์ใยหิน(ลอนคู่หรือลอนเล็ก) บ้าน โกดัง โรงงาน และหลังคาส่วนใหญ่ของบ้านทาวเฮ้าส์ เนื่องจากกระเบื้องค่อนข้างบาง อาจถูกกระทบจากวัตถุที่ปลิวมากับลมพายุได้ หรือบางพื้นที่มักพบลูกกระสุนปืนบนหลังคา เกิดปัญหาได้ง่าย รับประกัน 1 ปี


กระเบื้องว่าว ปัจจุปันมีใช้น้อยลง เพราะอาจเกิดปัญหารั่วซึมได้ง่าย น้ำเข้าจะสาดย้อนได้หลายทาง หากมีปัญหาตั้งแต่ขั้นตอนของการมุงกระเบื้อง หรือโครงสร้าง สามารถแก้ไขด้วยการทำกันซึมได้ แต่ต้องใช้พื้นที่ทาเคมีในปริมาณมาก ต้นทุนสูง อาจเหมาะกับบ้านที่ไม่ต้องการรื้อทำหลังคาใหม่ รับประกัน 1-3 ปี


สุดท้ายนี้ปัญหาต่างๆ สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของอาคารเอง ควรให้ข้อมูลต่างๆของอาคารและปัญหากับทางเราโดยละเอียดและถูกต้อง เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


จากประสบการณ์จริงของเรา
ฝ่ายบริการและทีมช่าง
บริษัท เอกพิสิฐ จำกัด